HMR Trippel 2020

Slik situasjon er pr i dag er det uavklart om det bli arrangert HMR trippel i 2020. 

Alt blir utsatt til høsten , men vi må avklare om det blir Trippel eller dubbel.